getal en ruimte uitwerkingen diagnostische toets

getal en ruimte uitwerkingen diagnostische toetsen 2012


bladzijde 40
1 a Er zijn vijf mogelijkheden om in totaal acht ogen te gooien.
b Er zijn tien mogelijkheden om meer dan acht ogen te gooien.
c Er zijn 17 mogelijkheden waarbij het product minder is dan 10.
2 a minder dan zes: 111, 112, 121, 211, 113, 131, 311, 122, 212, 221
Dus 10 mogelijkheden.
b precies zes: 114, 141, 411, 123, 132, 213, 231, 312, 321, 222
Dus 10 mogelijkheden

a aantal = 2
25
= 33 554 432
b
33 554 432
minuten =
33 554 432
uur =
33 554 432
dagen =
33 554 432
2 2 × 60 2 × 60 × 24 2 × 60 × 24 × 365,25
≈ 31,9 jaar
4 a aantal = 6 × 5 × 4 × 3 × 2 = 720
b Het eerste cijfer is een 2, 3 of 4, dus aantal = 3 × 5 × 4 × 3 × 2 = 360.
c aantal = 6
5
= 7776
d Het eerste cijfer is een 6 of 7 OF
het eerste cijfer is een 5 en het tweede cijfer is een 4, 5, 6 of 7, dus
aantal = 2 × 6
4
+ 1 × 4 × 6
3
= 3456.
5 a aantal = 26 × 25 × 24 = 15 600
b aantal = 26
3
= 17 576
c aantal = 26 × 26 × 1 = 676
6 a aantal = 8! = 40 320
b Zet eerst de twee meisjesfi etsen aan de buitenkanten neer. Daarna zijn er nog
6 fi etsen over, dus aantal = 5 × 4 × 6! = 14 400.
bladzijde 41
c aantal = (
8
) = 56
3
7 a aantal =
(
66
) × (
70
) = 117 417 300
2 3
b vier 15-jarigen of vijf 15-jarigen
aantal = (
101
) × (
35
) + (
101
) = 222 111 120
4 1 5
c vijf 14-jarigen of vijf 15-jarigen of vijf 16-jarigen
aantal = (
15
) +
101
+ (
20
) = 7 227 252
5 5 5
8 a aantal = 2
25
= 33 55 432
b aantal = (
25
) = 1 081 575
8
c 23 of 24 of 25 groene hokjes,
dus aantal = (
25
) + (
25
) + (
25
) = 300 + 25 + 1 = 326
23 24 25
9 a aantal = (
10
) = 210
6
b 6 of 7 of 8 of 9 of 10 keer kop
aantal = (
10
) + (
10
) + (
10
) + (
10
) + (
10
) = 386
6 7 8 9 10
c aantal = 2
10
= 1024
10 a aantal = (
7
) = 35
4
b aantal = (
6
) × (
5
) = 15 × 10 = 150
4 3
c Er zijn 40 routes van C naar B.
aantal = (
4
) × 40 = 6 × 40 = 24